Sort:  

đâu, giờ đăng cả hai cho đỡ phí hahaha
sao ko hoạt động bên kia bao giờ thế?

ko sợ bị dinh bản quyền bên kia à . vẫn ol bên kia mà toàn đi vote dạo . đăng chơi chơi thôi . hihi

Ừ cũbg sợ mà bài mình viết, mình copy của mình mà 🤦‍♀️Ko biết có bị luật tội đấy không🤣

cứ chắc ăn đã haha . gặp phải mấy thanh niên ối dồi ôi thì khổ hic .

Ừ làm lại nhớ lại hồi trc =))) lo thế😂mai đi hỏi xem dc đăng k

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17433.40
ETH 531.49
SBD 1.16