Sort:  

Działam wszędzie z podwójną mocą😁 Tak sobie myśle.. Mój post, plagiat.. o co kaman.