I am Introducing Myself / Who am I ? Why Do I Use the Steemit Platform?

in GEMS2 years ago (edited)

I have been actively using it on the Steemit platform for about two years. I learn the changes and new updates by following @steemitblog. One of the biggest problems of Steemit in the past was that people who shared quality and original content could not find enough support, and now people from all languages ​​find support by sharing their unique content.

By participating in the game of diary now, you can share your daily activities with your own original photos, and you can get the big prize after 50 days. I want to introduce myself after giving this information.

Steemit platformunda yaklaşık iki senedir aktif olarak kullanıyorum. Değişikleri ve yeni güncellemeleri @steemitblog adresini takip ederek öğreniyorum . Steemit'in geçmişteki en büyük sorunlarından biri kaliteli ve özgün içerikler paylaşan kişiler yeterli desteği bulamamasıydı , şu an ise her dilden insan kendine özgü içeriklerini paylaşarak destek buluyor.
Şu anda diary game oyununa katılarak , günlük yaptığınız aktiviteleri kendi özgün fotoğraflarınızla anlatarak paylaşabilir ve 50 gün sonunda büyük ödülün sahibi olabilirsiniz. Bu bilgileri verdikten sonra kendimi tanıtmak istiyorum.

cafedepp.jpg

Diary Game _ 01.08.2020-.png

Who am I ?

First step Alien, I live in Turkey. I have been using the steemit platform for two years. I am 23 years old, I am studying Food Engineering and I am a third year student. My language is Turkish, but I can also speak English at an intermediate level. I try to communicate with people who speak different foreign languages ​​on google translate if needed or about a topic.

Öncelikle adım Ali, Türkiye'de yaşıyorum. İki senedir steemit platformunu kullanıyorum. 23 yaşındayım, Gıda Mühendisliği okuyorum ve üçüncü sınıf öğrencisiyim. Konuşma dilim Türkçe , fakat aynı zamanda İngilizce'yi orta seviyede konuşabiliyorum. İhtiyaç durumunda veya bir konu hakkında Farklı yabancı diller konuşan insanlarla google translate aracılığıyla iletişim kurmaya çalışıyorum.

How Did I Discover The Steemit Platform?

I was interested in cryptocurrencies when Bitcoin and other cryptocurrencies saw the highest level, that is, when bitcoin saw 20 thousand dollars. I gained knowledge of blockchain technology, where I can buy crypto money, crypto money transfers by watching youtube videos and researching on the internet. Then, while I was researching cryptocurrencies, I wondered which platform cryptocurrency users used as social media and started to research. I saw an article name of the Steem platform passed and started to research. When I saw that people made money by sharing content, I drew attention and opened an account. Then I learned over time what I should and should not do.

Öncelikle adım Ali, Türkiye'de yaşıyorum. İki senedir steemit platformunu kullanıyorum. 23 yaşındayım, Gıda Mühendisliği okuyorum ve üçüncü sınıf öğrencisiyim. Konuşma dilim Türkçe , fakat aynı zamanda İngilizce'yi orta seviyede konuşabiliyorum. İhtiyaç durumunda veya bir konu hakkında Farklı yabancı diller konuşan insanlarla google translate aracılığıyla iletişim kurmaya çalışıyorum.

Bitcoin ve diğer kripto paraların en yüksek seviyeyi gördüğü dönemler yani bitcoinin 20 bin dolar seviyesini gördüğünde kripto paralara ilgim başlamıştı. Blockchain teknolojisini , satın kripto para alabileceğimi , kripto para transferleri gibi konuları hem youtube videoları izleyerek hem de internet üzerinden araştırma yaparak bilgi edindim. Daha sonra kripto paraları araştırırken , kripto para kullanıcıların sosyal medya olarak hangi platformunu kullandığım merak edip araştırmaya başladım. Steem platformunun bir yazı adının geçtiğini gördüm ve araştırmaya başladım . İnsanların içerik paylaşarak para kazandığını görünce ilgi çekti ve bir hesap açtım. Daha sonra neler yapıp yapmamam gerektiğini zaman içinde öğrendim.

What are my interests?

I was a regular sportsman before Coronavirus, I had to take a break because the gyms were crowded and everyone was in touch with the tools. I share in my own blog how different and delicious meals were made during the coronavirus period. Apart from that, I participate in the diary game and provide what I do in daily life. I also try to share articles about my organic life outside with organic farming, small trips and my friends.

Coronavirüsten önce düzenli olarak spor yapan birisiydim , spor salonları kalabalık ve herkesin aletlere temas halinde olduğu için ara vermek zorunda kaldım. Coronavirüs döneminde farklı ve lezzetli yemeklerin nasıl yapıldığını kendi bloğumda paylaşıyorum. Onun dışında diary game oyununa katılıp sağlarak günlük hayatta neler yaptığımı paylaşıyorum . Organik tarım , küçük geziler ve arkaşlarımla dışardaki sosyal hayatım hakkında da yazılar paylaşmaya çalışıyorum.

minitatlıpp.jpg

sporda.jpg

minitatlıtabakta.jpg

Using the platform of Turkey's active participation Steemit Number of user makes little or No?

2 years ago, a Turkish company's @ kusadasi account on the steemit platform; it supported people who shared quality and original articles. It enabled us to be active by giving topics about competitions and a topic title. The company stopped curation and closed when the price of Steem fell from 0.80 USD to 0.30 Cent.

2 yıl önce steemit platformunda Türk bir şirketin @ kusadasi hesabı ; kaliteli ve özgün yazılar paylaşan kişileri destekliyordu. Yarışmalar , ve bir konu başlığıyla ilgili konu vererek aktif olmamızı sağlıyordu. Steem fiyatı 0.80 USD'den 0.30 Cent'e düştüğü zaman şirket kürasyonu durdurdu ve kapandı .

What Will I Do For Turkish Users To Use The Steem Platform Actively?

We currently have a discord group with Turkish users. Participants from Turkey do not have too much information than is currently active and developments steemitblog edit. I can actively share the updates and developments published by Steemitblog in Turkish and can provide information about the rules and what to do in Turkish Users.
Today, I saw that in the last update and news section on the steemitblog page, I asked for representatives from more countries. I will actively participate in Diary game and other events and I am a candidate for representation for the Turkish Community.

actively.png

Şu anda Türk kullanıcıların içinde bulunduğu bir discord grubumuz var . Türkiye'den katılımcılar şu anda steemitblog'un düzenlediği etkinlerden ve gelişmelerden çok fazla bilgileri yok. Aktif olarak Steemitblog'un yayınladığı güncellemeleri ve gelişmeleri Türkçe dilinde paylaşabilirim ve Türk Kullanıcıların etkinlerdeki kurallar ve neler yapmaları hakkında bilgi verebilirim.
Bugün steemitblog sayfasında son güncelleme ve haber kısmında daha fazla ülkeden temsilci istediğini gördüm . Diary game ve diğer etkinliklere aktif olarak katılım sağlayacağım ve Türk Toplumu için temsilciliğe adayım.


Sort:  

I think you did your introduction a bit late, but welcome, nice to see you around

Congratulations, your post has been upvoted by @scilwa, which is a curating account for @R2cornell's Discord Community. We can also be found on our hive community & peakd as well as on my Discord Server

Manually curated by @abiga554

r2cornell_curation_banner.png

Felicitaciones, su publication ha sido votado por @scilwa. También puedo ser encontrado en nuestra comunidad de colmena y Peakd así como en mi servidor de discordia

my friend i thought you were an old man...

but i see you are a young one...

congrats for your step forward on steemit...

well, i have just 7 months here and i am learning how to use it...

i am doing my best too...

greetings

good luck...

see you...

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 21434.26
ETH 1238.33
USDT 1.00
SBD 3.23