You are viewing a single comment's thread from:

RE: Флеш-моб «Гарний настрій»

in Ukraine on Steem2 years ago

Супер! А я в прошлому році була в санаторії в Одесі!))) Ви вже в Запоріжжі?

Sort:  

Так, я вже давно в Запоріжжі, потрібно довести все почате до кінця.

 2 years ago 

Як стане спокійніше в місті - зустрінимось?))) А в якому районі ви живите?

Звичайно зустрінимось)) в Вознесенівському

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 62668.27
ETH 3332.07
USDT 1.00
SBD 2.46