You are viewing a single comment's thread from:

RE: Книжка: Валерія "Нава" Суботіна "Полон"

in Ukraine on Steem2 months ago

Дуже дякую за вашу рекомендацію, я весь час шукаю, що б цікавого починати, і прочитала вже дуже багато книг про сучасну війну, обовʼязково замовлю собі і цю

Sort:  
 2 months ago 

І Вам дуже дякую! Розкажете як враження, може напишете пост про це - тоді якщо згадаєте можете скину посилання мені
Бо я-то на Вас підписався, але не завжди є час відстежувати новий контент)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65021.86
ETH 3571.18
USDT 1.00
SBD 2.33