Міні флотилія/ Mini flotilla (Ua/En)

in Ukraine on Steem4 months ago

Привіт, друзі.
Вчора вночі у нас випав перший сніг, щоправда, полежав він зовсім не довго. В обід на нього вже не було й натяку. Знову задощило.
У таку погоду не хочеться лишній раз виходити на вулицю. Діти теж знуджуються у класних кімнатах, адже під час перерви всі сидять в приміщенні, бо ніхто не хоче мокнути.
Зайшла в один клас після уроків і побачила, що на вікні лежить щось кольрове. Підійшовши ближче, зрозуміла, що то паперові кораблики. Вони такі малесенькі, що складно уявити як можна було їх змайструвати.

20231129_142321.jpg

Hello, friends.
Last night we had our first snow, though it didn't last long. In the afternoon, there was no more hint of it. It started to rain again.
In this weather, I don't want to go outside once again. Children also get bored in classrooms, because during the break everyone sits indoors because no one wants to get wet.
I went into one classroom after school and saw something coloured lying on the window. When I came closer, I realised that it was paper boats. They were so tiny that it was hard to imagine how they could be made.

Флотилія була вистроїна рівнесиньким рядочком вздовж віконного скла. Для розуміння реального міні розміру корабликів я поклала годинник. Це ціле кольрове диво у сірий і похмурий день. Вражає моторика пальців того, хто їх зробив.

20231129_142402.jpg

20231129_142312.jpg

The flotilla was lined up in a straight line along the window pane. To understand the actual miniature size of the ships, I put on my watch. It's a whole colourful miracle on a grey and gloomy day. The finger motor skills of the person who made them are impressive.

Це ж якийсь знуджений учень чи учениця творили під час математики, іноземної мови, чи можливо якогось іншого уроку 😄 Поки вчитель щось розповідав, у класі кипіла робота зовсім іншого формату. Зразу ж згадала себе під час деяких нудних занять. Урок здавався безкінечним і щоб скоротити час, я, як і більшість моїх одноліток, займалися чим завгодно, лише не навчанням. Думаю, що так було з кожним з нас.

It was just some bored student doing something during mathematics, a foreign language, or maybe some other lesson 😄 While the teacher was telling something, the class was working in a completely different format. I immediately remembered myself during some boring classes. The lesson seemed endless and to pass the time, I, like most of my peers, did anything but study. I think it happened to all of us.

Sort:  
 4 months ago 

Зразу подумала що на вікні то гумка чи просто комок бумаги

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.041
BTC 67052.61
ETH 3216.40
USDT 1.00
SBD 4.34