За 1000 км від фронту

in Ukraine on Steem4 months ago

Відчувається, наче смерть відступила. Наче вона тепер десь далеко, і прийде невідомо коли, але не скоро.

І буде час гуляти під весняним дощем. Так, на початку лютого у нас вже весна. І буде час писати книжки, читати книжки і думати про геополітику.

Чомусь, як і завжди, весняний дощ підіймає настрій та створює перспективу. Дощ подобався навіть там, коли посилював атмосферу трилера.

А тут, все майже як раніше. Багато до чого можна звикнути, і до хорошого і до поганого.

Іноді думаєш, що все ще може бути нормально. Українська геополітика життя, ще може перемогти російську геополітику смерті...

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67685.77
ETH 3856.07
USDT 1.00
SBD 3.69