Sort:  

Так. Він усіляко чуба тягне . І показуе щоб був чуб, коли стрижку робиш

 5 months ago 

О, це добре:)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22546.04
ETH 1619.65
USDT 1.00
SBD 2.60