Sort:  

Thank you, mag aral na mag crochet ahehehe

Hehe. Siguru konting recap tapos practice ng ilang araw baka maalala ko kung paano hihi. Tinuruan po kasi ako ng Lola ko nito. Nawili ako tapos nastop pagkacollege. Naibaon sa kaban. 😅

Kalkal de kaban...just pm me.