සාමුහිකත්වය ගොඩ නගමු.

in Steem Sri Lanka3 months ago

දුෂණය, හොරකම සහ නාස්තිය මුල් බැස ගත් සමාජ ක්‍රමයක් නිර්මාණය වී ඇති මෙරට තුල එය තුරන් කිරීමේ වගකීම ඇත්තේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ සිට ඉහල සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් මතයි. යම් කිසි තැනක පොදු බව මෙන්ම සාමුහිකත්වය ලිහිල් වූ අවස්ථාවේ අසමගිකම් හා අවිනීතිකම් ගොඩ නැගෙන බව නොරහසකි, ආගමික දර්ශනයට අනුව සාමයෙන් සහ සමගියෙන් ජිවත් වීමට සහ ව්‍යවස්ථාව අනුව විනය, නීතිය සහ සමගිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් මෙවැනි දුෂණ, හොරකම් සහ නාස්තිය පිටු දැකිය හැකි බව මගේ අදහසයි.

image.png
Image Source

අද අපේ රටේ සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙන්ම දේශපාලුවන් රට මෙවැනි අගාදයකට වැටීම සම්බන්ධයෙන් වග කිව යුතුය. රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙවන් තත්වයකට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සම්පුරණ වග කීම මෙරට දේශපාලකයින් සතුය. ඔවුන්ට අවශ්‍ය විදියට කොමිස් ගැසීමට සහ හොරකම් කිරීමට ටෙන්ඩර් කැදවීමේ මුල් ආරම්භයේ සිටම රාජ්‍ය නිලධාරීන් මත බලපෑම් කිරීමට මෙතෙක් පාලනය කල සියලු දේශපාලකයන් වෙර දැරූ බව රටම දත් රහසකි. එදා එලෙස පටන් ගත් ඒ වංචාවල් අද එළිපිට මහාපරිමාණයෙන් සිදු වන විට කිසිම හිරිකිතක්, ලැජ්ජාවක් නොමැතිව රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු ඉහළ නිලධාරීන් උඩ ගෙඩි දෙනවා පමණක් නොව අලුතින් පත්ව එන දේශපාලකයන්ට එවැනි දේවල් කිරීමට පොළඹවා ගන්නේද මෙවැනි රාජ්‍ය නිලධාරීන් නොවේද?

සෑම රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්ම මෙසේ යයි මම නොකියමි, එහෙත් බහුතරක් රාජ්‍ය නිලධාරීන් මෙයට වග කිව යුතුයි. අද රටේ ඔඩු දුවා ඇති මේ හොරකම් නාස්තිය සහ දුෂණය පිටු දැකීමටනම් රටේ මෙවැනි තත්වයන්ට මූලිකව පත්තු බැදිය යුතුයි.

image.png
Image source

යම් කිසි තැනක පොදු බව සහ සාමුහිකත්වය ගොඩ නැගිය හැකි නම් එතුල සමගිය හා විනීතකම ගොඩ නැගීමෙන් මෙවැනි අකටයුතුකම් බොහෝ දුරට බැහැර කළ හැකිය.

නිවසක වුවද නාස්තිය, හොරකම සහ දුෂණය සිදුවන්නේ නම් ඒ නිවසේ දියුණුවක් දැකිය නොහැක, අපේ රට වුවද අද මෙවන් තත්වයකට පත්ව ඇත්තේ මේ ළිහිල් වී ඇති පොදු බව සහ සාමුහිකත්වය නිසාවෙනි.

එසේ නම් මේ රට බාර ගැනීමට හෙට දවසේ බලා සිටින ඕනෑම දේශපාලන පක්ෂයක් මූලිකව සිදු කල යුත්තේ ළිහිල්ව ඇති මේ පොදු බව සහ සාමුහිකත්වය පළමුව ස්ථාපිත කිරිමයි. ඒ තුලින් විනීතකම සහ සමගිය ගොඩ නැගීම තුලින් මේ රටේ අද මේ පත්ව ඇති දුෂණය, හොරකම සහ වංචාව මුලින් උපුටා දැමීමයි. එසේ කළහොත් අනාගත පරපුරට හෙට රටක් ඉතිරි වනු ඇත.

****

Sort:  

@damithudaya, thanks for the support.

TEAM 5

Congratulations! Your post has been upvoted through steemcurator08.

Screenshot_20231101_062609_Picsart.jpg

Curated by : <@damithudaya>

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 60506.94
ETH 3323.07
USDT 1.00
SBD 4.25