නළල් බටු | පළතුරක්..

in Steem Sri Lankalast month
හුඟක් අය පලතුරු කියලා කන්නේ කඩෙන් ගේන එක එක පලතුරු නේ.. කලින් නම් කස්ටිය ඇපල්, දොඩම් කෑවා. දැන් කස්ටිය දේශීය ඒවාට බැහැල තීනවා.. අපේ ගෙදර නම් පලතුරු තිනවා. කලින් කියපු විදිහට මේ දවස් වල රඹුටන්, ඇඹුල් පේර, අන්නාසි තිනවා..

0.jpg

ඒවා හැරෙන්න තව කොච්චර පලතුරු වර්ග වටපිටාවේ හැංගිලා ඇත්ද?? ඕන තරම් ඇති. සමහර ඒවා අපි පලතුරු කියලා දැනගන්නේ Youtube එකෙන්. එතකන් අපි ඒවා දැක්ක ගමන් ගලවල දාන ගානේ ඉන්නේ. අන්න ඒ වගේ පළතුරක් සෙට් උනා මට.

bt06.jpg

ඇත්තටම මේක තාත්තා තමයි කිවේ. මේකේ නම "නළල් මොට්ටු". පේනව ඇති හැඩය. නිකන් දැක්ක ගමන් මට නම් හිතෙන්නේ අතෙන් ගහලා තලන්න වගේ එකක් කරන්න.

මේකේ ඇතුලේ පොඩි ගෙඩියක් තිනවා. මම මේවා පොඩි කාලේ නිකන් පොඩි කරලා තිනවා. ඒ කාලේ දන්නේ නෑ නේ මේවා පළතුරක් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ගෙඩිය ලා කොළ පාටයි. ඉදුනම පොඩ්ඩක් කහ පාටට හැරෙනවා.

bt05.jpg

bt04.jpg

රහ ගැන කියනො නම්... නිකන් තක්කාලි වල වගේ රහක් ආවේ. ගෙඩිය පොඩි. ඇතුලේ නිකන් ඇට ගොඩක් වගේ තින්නේ. Youtube ඒකෙ තිබ්බ විදිහට ගෙඩි 2ලු එකපාරට කන්න හොඳ. ඒ මොකද කියලා නම් තිබ්බේ නෑ.

bt03.jpg

bt02.jpg

තවත් කියලා තිබ්බ මේ ගෙඩි රජකාලේ රජ්ජුරුවෝන්ට කන්න දුන්නලු. දන්නේ නෑ ඉතින් ඒක Reach ගන්න කියපු එකක් ද කියලා 😅😂
✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
Sort:  

We found fruit in your post, upvoted and resteemed on @fruitjuice


මේවා මම කලින් ඕන තරම් දැකල තියනවා. ඒත් පළතුරක් කියල දන ගත්තේ අද. ස්තුතියි දැනුවත් කළාට.

මාත් දැනගත්තේ youtube එකෙන් 😄😄

අපි වටපිටාව ගැන තියන දැනුවත්කම හරිම අඩුයි 😶

ඒකනේ අෆ්ෆා 😐😐🙂

මං ඕවා පොඩි කාලෙ නළලෙ ගහගෙන තියෙනවා. ඒත් පළතුරක් කියලා දන්නෙ අදමයි.

ඒක තමයි අෆ්ෆා
අපිත් පොඩි කාලේ ආතල් අරන් තිනෝ ඕවගෙන්

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 22893.68
ETH 1672.16
USDT 1.00
SBD 3.16