රඹුටන් කාලේ...

in Steem Sri Lankalast month
අපේ ගෙදර පලතුරු වර්ග හුඟක් තිනෝ. ඔයාලට මතක් ඇති මම කලින් පෙන්නුවා... ඇපල් ගහකුත් තීනවා 😌. ගෙඩි එන්නේ නෑ හැබැයි ඒකෙ. ගෙඩි එන ගස් වලින් කැමතිම ගහ තමයි රඹුටන් ගහ.. And.. this is the රඹුටන් Season..

0.jpg

ඉතින් මේ පාරත් රඹුටන් ගහ අපේ බලාපොරොත්තු සුන් කරන්නේ නැතුව හොඳ පලදාවක් දීලා තිබ්බ. දැන් නම් අපේ රඹුටන් ගහ ටිකක් වයසයි. අතු පරණයි. දිරපු අතුත් තිනවා. මම ගහට නැග්ග රඹුටන් කඩන්න දවසක් දෙකක්. කලින් තිබ්බ familiar අතු හුඟක් missing. දිරල කඩන් වැටිලා.

ram04.jpg

මම ගෙදර හිටියනම් රඹුටන් ගෙඩි මෙහෙම ඉදෙන්න වෙන්නේ නෑ. පහල ඒවා කලින් ම ඉවර වෙනවා. ඒත් මේ පාර ඒම නෑ. මම බෝඩිමේ නේ හුඟක් දවස් හිටියේ. ඒ හින්ද රඹුටන් ගෙඩි පාඩුවේ හොඳට ඉදිලා තිනවා.

r01.jpg

මම නැති එකෙන් ගහට විතර නෙවෙයි වාසි.. ඇයි ලේන්නු, කුරුල්ලෝ.. හුඟක් සත්තු මේ ගහෙන් බඩ පුරවග්න්න්නෝ. ඒක මම නැති එකෙන් වැඩි වෙලා තිනවා. උදේට ගහ යටට ගියාම බලාගන්න පුළුවන් ඒක.

r14.jpg

r15.jpg

අනික දැන් කලින් ට වඩා බාගෙට කාපු රඹුටන් බිම වැඩියෙන් තීන නිසා... පලතුරු මැස්සෝ මාර විදිහට රඹුටන් ගහ ළඟ ඉන්නවා. අපී ඇවිල්ල ඉන්නකොට අපේ ඇඟේත් වහනවා. උන් සමහර වෙලාවට විදිනවා. සැපයි එතකොට..

r05.jpg

ram09.jpg

රඹුටන් වල රහ ගැන කියන්න බැරි උනා නේ.. හැමදාම වගේම රඹුටන් නම් සුපිරි.. හොඳට මදුළු ගැලවිලා එනවා.. සමහර ගෙඩි තද රතු පාටට ඉදිලා.. ඒවා කනකොට පැණි වගේ බේරෙනවා..

r09.jpg

r08.jpg

එකපාරක්‌ මම ගෙඩි 100ක්‌ වගේ කඩන් අම්මලට ටිකක් දීලා ඉතුරු ටික කාමරේට අරන් ඇවිල්ල මොකක්හරි බලන ගමන් කන්න ගත්ත. මට රඹුටන් කන එක නතර කරන්න හේතුවක් තිබ්බේ නෑ. ඉතින් මම ඉවර වෙනකම් කෑවා.. ගෙඩි කොච්චර තිබ්බත්.. කාල හිටියත්.. ඒ සිද්දිය ඒම තමයි අවසන් වෙන්නේ.. 😅😌
✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵
Sort:  

Great post, shared and upvoted👍🧃

සමහර ගෙඩි තද රතු පාටට ඉදිලා.. ඒවා කනකොට පැණි වගේ බේරෙනවා..

irishiya hithenawaaa...ape peththe hedenne nethi nisaa...

ඔයාලගේ පැත්තේ හැදෙන්නේ නෑ??

දැන් නංගිත් එක්ක ගිහින් රඹුටන් කඩන් ආවෙ 😂

ම්ම්ම්.. දැන් නම් රඹුටන් ඉවර යි මෙහෙ
Hehe

අපිටත් ටිකක් එව්වනම් තමයි වටින්නේ

එවන්න කියලා රඹුටන් කඩල ඒ ටිකත් කන සීන් එකේ ඉන්නේ අපි 😂😂

rathuma rathu rabutan tikak aran awilla para dige beda beda giya dekka 🙊

අන්න අන්න ඉතින්
පස්සේ ඉතුරු ටික අරගෙන යන්න නැතුව දාල ගිහිල්ල 😏😏

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 22893.68
ETH 1672.16
USDT 1.00
SBD 3.16