Salamlar.

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Screenshot_20211010-195727_Gallery.jpg

Bu gün Ağsu aşrımında yeni inşa edilmiş "Meh"restoranında çox əla istirahət etdim.hamıya arzu edirəm.

Sort:  
 2 months ago 

Həmişə gəzməklərdə)

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.059
BTC 47957.76
ETH 4065.52
BNB 547.21
SBD 5.65