Steemitdə necə hesab açmaq və Azərbaycan topluluğuna qoşulmaq ( Video izah )

in Steemit Azerbaijan☪✔3 years ago (edited)

Salam, dostlar.
Uzun aradan sonra Steemit Azerbaijanın rəsmi hesabından post paylaşmaq qərarına gəldik. Ən böyük problemlərmizdən biri həll olunmuş kimi görünür. Təsəvvür edin ki, birini Steemitə dəvət edirsən və izah edirsən, yazırsan. Steemit Azerbaijana və Steemitə qeydiyyatla bağlı video hazırlandı. Kimi dəvət etsəz bu video linki ataraq ona çox böyük yardımçı olacaqsız. Xahiş edirəm, diqqətlə sona qədər izləyin, hər şey diqqətlə izah olunub.

video link

Thanks a lot to @steemcurator01 and @steemitblog for their support and informative contents.

Tutorial was prepared by moderator @cameron99.

Facebook səhifəsi
Steemit Azerbaijan Community
Telegram group
Steemit Azerbaijan Community
Discord kanalı
Azerbaijan Steemit
Steemit Azərbaycan 3 (3).png

Sort:  

Xeyrli olsun.inşalah biz birncilerden olacug

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66038.35
ETH 3444.84
USDT 1.00
SBD 2.61