Steem Power yüksəltmə #3 #welovepowerups 322 SP

Böyük işlər kiçik addımlar ilə başlayır. Bu gün Steemit Azerbaijan topluluğu 322 Steem Powerə çatdı. 45 Steem coini powerə çevirdik və topluluqda fəaliyyət göstərən hər kəsə az da olsa motivasiya olacaq bir miqdarda gəlir verməyə can atırıq.

2VZXybTSZJq1AreaDn1D7Jp7ZEvgLC9TvJctofX1ChMgSZosVCRwFyZsCbML6iWYteXqM6hVvTBF6DoUnnjfDewjmsfKwZqBUKVB89XHK8MxpbzBQ4q6hqx1DwEtUdTiNrGGHvqKYVrNcmLVz3a3sVsCZgz.png

Tək əldən səs çıxmaz, biz topluluq olaraq bir-birimizə yardım edərsək, yaxın gələcəkdə hiss ediləcək dərəcədə gücə sahib olacayıq. Biz bu yola inanaraq çıxdıq.

Böyümə yolunda alternativ fikirləriniz varsa mövzu müzakirəyə açıqdır, rəy bölümündə fikir mübadiləsi edə bilərik.

image.png

image.png

Biz birlikdə güclüyük

Yaxın zamanda böyük bir topluluq olacağımızdan əminik. Bizi izləyin, bizimlə qalın.

Facebook səhifəsi
Steemit Azerbaijan Community
Telegram group
Steemit Azerbaijan Community
Discord kanalı
Azerbaijan Steemit

Steemit Azərbaycan 3 (3).png

Sort:  

Hamının yerinə mən aktivəm))

ALLAH Sizi həmişə var etsin AMİN

MAŞALLAH olsun..İNŞƏƏALLAH əziyyətimizin bəhrəsini görəcəyik...

Zaman lazımdır və aktivlik mütləqdir.

Bir zəhmət bunu da başa salardınız: steemin powerin yüksəlməsi əsas hansı amillərdən asılıdır? İnsan kütləsinin çoxluğu yoxsa post paylaşım , aktivlik?

Hər iki amildən aslıdır. Aktivlik varsa və yazılan postlara gəlir gəlirsə bu da zamanla gücün artması deməkdir.

CAVANLARRRRR SƏSİVİZ GƏLSİN...))

This is a very excellent step and good power up. We are strong together. ☝️😎👍

thanks))

Coin Marketplace

STEEM 0.43
TRX 0.06
JST 0.044
BTC 40200.63
ETH 2300.84
USDT 1.00
SBD 6.58