Iyi geceler 🌖

20211013_214629_mfnr.jpg

Yorucu bir günün sonunda en iyi dinleme yöntemi. ☕

Bir kahve yap kendine ya da bir film aç, belki yeni bir kitaba başlarsın, müzik dinlemeyi ihmal etme.
Hiç olmadı günün sonunda bir saat ayır kendine.
Inan bana bunu hak ediyorsun. 🖤

SEVGİYLE KALIN 🌚

RÜMEYSA ÖZER

Sort:  

maasallah prensese 🥰

Teşekkür ederim:)

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41792.86
ETH 3161.72
USDT 1.00
SBD 4.76