Steemit Azerbaijan Community Forum Az #8

in Steemit Azerbaijan☪✔3 years ago

Tariximizin ən dəyərli şəxsiyyətləri sizə görə kimdir?
Söhbət Azərbaycan tarixindən gedir.

188034606_299132071688331_8694799103066115988_n.png

Steemit Azərbaycan 3 (3).png

Sort:  
 3 years ago 

Hər sahədə dəyərli şəxsiyyətlərimiz var.
Məsələn 14 yaşında bir dövlətə,orduya başçılıq etməsinə görə Şah İsmayıl Xətai. Siyasətinə və qüsursuz nitqinə görə Heydər Əliyev. Xeyriyyəçiliyinə görə Hacı Zeynəlabdin. Xalqına canı bahasına xidmət göstərmiş Cənab General Polad Həşimov. Saymaqla bitməz məncə bizim tarixin dəyərli şəxsiyyətləri..

 3 years ago 

Şah İsmayılın bu xalqın başına açdığı oyunu kimsə bizim başımıza açmayıb.

 2 years ago 

Mən Sənə hə deyirəm qardaş

 2 years ago 

Məncə bu şəxslərin başında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin bütün qurucuları. Heç birisi digərindən az və yaxud çox əziyyət çəkməyib.

 2 years ago 

Bəli, onlar bizə bu günümüzü veriblər., bu günümüzü qurublar, ənənə yaradıblar.

Sualı gördükdə ilk ağlıma gələn Məhəmməd Əmin Rəsulzadə şəxsiyyəti oldu.17 yaşında təşkilat yaradan və 4 tərəfi düşmən olan şəhəri paytaxt elan etmək istəyən şəxsiyyət...Həmin dövr üçün Şərqin ilk Demokratik Respublikasının əsasını qoyması bu şəxsiyyətin necə öndər olduğunun sübutudur.

 3 years ago 

Əslində onlar bir komanda idi, bir-birindən ayırmaq yaxşı çıxmır, qurucu babalarımız.

Mənə görə Azərbaycanın ən dəyərli şəxsiyyətləri Fətəli xan Xoyski (qızlarım o qədər danışdılar ki, onun haqqında) təbii ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə və ən son Polad Həşimov (dəyərini ölümündən sonra kəşf etdiyimiz komutan)

 3 years ago 

Mənim də düşüncəmdə onlar Azərbaycan üçün etdiklərini kimsə etməyib.

 3 years ago 

çox ad çekmek olar

 3 years ago 

Ad çək, link ver :)

 2 years ago 

Məsələn.danışanda konkret danış)))

 3 years ago 

Əxi bu suala cavab vermək çətindir. Bizm hər sahədə tarixdə hər zaman xatırlanacaq şəxsiyyətlərimiz var.

 3 years ago 

Yenə də bir iki ad çəkmək olar.

 3 years ago 

HƏZİ ASLANOV, SƏMƏD BƏY MEHMANDAROV, ƏLAĞA ŞIXLINSKİ...

H.Əliyev 😎

Mənim öz simpatiyam daha çox Şah İsmayıladır. Adamın etdikləri və ideologiyası bizə olduğu kimi təqdim olunsa və onun bu ideologiyanı möhkəmlətməyə ömrü yetsəydi yəqin ki tamam başqa məmləkətdə yaşayardıq. Amma keçmişlə yaşamağı sevmirəm. Təəssüf etməyi heç sevmirəm. Liderlik xüsusiyyətini kiməsə aşılamaq olmaz. O özü lider doğulmalıdır. Subyektiv fikrim isə insan özü istəsə dahi də olar şəxsiyyət də. Gəl gör ki, bəziləri bunu heç bir əziyyətsiz istəyir.

 2 years ago 

Beni dahi yaparmısın, hocam?)))

Kaç paran var , evlat ? ))))

 2 years ago 

Pulsuz dahi olmaq olmayacaqsa istəmirəm, cahilliyim bana yetər.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 37963.45
ETH 2055.58
USDT 1.00
SBD 5.33