Steemit Azerbaijan Community Forum Az #8

in Steemit Azerbaijan☪✔8 months ago

Tariximizin ən dəyərli şəxsiyyətləri sizə görə kimdir?
Söhbət Azərbaycan tarixindən gedir.

188034606_299132071688331_8694799103066115988_n.png

Steemit Azərbaycan 3 (3).png

Sort:  
 8 months ago 

Hər sahədə dəyərli şəxsiyyətlərimiz var.
Məsələn 14 yaşında bir dövlətə,orduya başçılıq etməsinə görə Şah İsmayıl Xətai. Siyasətinə və qüsursuz nitqinə görə Heydər Əliyev. Xeyriyyəçiliyinə görə Hacı Zeynəlabdin. Xalqına canı bahasına xidmət göstərmiş Cənab General Polad Həşimov. Saymaqla bitməz məncə bizim tarixin dəyərli şəxsiyyətləri..

 8 months ago 

Şah İsmayılın bu xalqın başına açdığı oyunu kimsə bizim başımıza açmayıb.

 8 months ago 

Mən Sənə hə deyirəm qardaş

 8 months ago 

Məncə bu şəxslərin başında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin bütün qurucuları. Heç birisi digərindən az və yaxud çox əziyyət çəkməyib.

 8 months ago 

Bəli, onlar bizə bu günümüzü veriblər., bu günümüzü qurublar, ənənə yaradıblar.

Sualı gördükdə ilk ağlıma gələn Məhəmməd Əmin Rəsulzadə şəxsiyyəti oldu.17 yaşında təşkilat yaradan və 4 tərəfi düşmən olan şəhəri paytaxt elan etmək istəyən şəxsiyyət...Həmin dövr üçün Şərqin ilk Demokratik Respublikasının əsasını qoyması bu şəxsiyyətin necə öndər olduğunun sübutudur.

 8 months ago 

Əslində onlar bir komanda idi, bir-birindən ayırmaq yaxşı çıxmır, qurucu babalarımız.

 8 months ago 

Mənə görə Azərbaycanın ən dəyərli şəxsiyyətləri Fətəli xan Xoyski (qızlarım o qədər danışdılar ki, onun haqqında) təbii ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə və ən son Polad Həşimov (dəyərini ölümündən sonra kəşf etdiyimiz komutan)

 8 months ago 

Mənim də düşüncəmdə onlar Azərbaycan üçün etdiklərini kimsə etməyib.

 8 months ago 

çox ad çekmek olar

 8 months ago 

Ad çək, link ver :)

 8 months ago 

Məsələn.danışanda konkret danış)))

 8 months ago 

Əxi bu suala cavab vermək çətindir. Bizm hər sahədə tarixdə hər zaman xatırlanacaq şəxsiyyətlərimiz var.

 8 months ago 

Yenə də bir iki ad çəkmək olar.

 8 months ago 

HƏZİ ASLANOV, SƏMƏD BƏY MEHMANDAROV, ƏLAĞA ŞIXLINSKİ...

H.Əliyev 😎

Mənim öz simpatiyam daha çox Şah İsmayıladır. Adamın etdikləri və ideologiyası bizə olduğu kimi təqdim olunsa və onun bu ideologiyanı möhkəmlətməyə ömrü yetsəydi yəqin ki tamam başqa məmləkətdə yaşayardıq. Amma keçmişlə yaşamağı sevmirəm. Təəssüf etməyi heç sevmirəm. Liderlik xüsusiyyətini kiməsə aşılamaq olmaz. O özü lider doğulmalıdır. Subyektiv fikrim isə insan özü istəsə dahi də olar şəxsiyyət də. Gəl gör ki, bəziləri bunu heç bir əziyyətsiz istəyir.

 8 months ago 

Beni dahi yaparmısın, hocam?)))

Kaç paran var , evlat ? ))))

 8 months ago 

Pulsuz dahi olmaq olmayacaqsa istəmirəm, cahilliyim bana yetər.

 8 months ago 

Tariximiz dedikdə fikrimcə ümumi qeyd edilir yəni, ədəbiyyatımız musiqimiz mədəniyyətimiz kinomuz və s. bütünlüklə bizim TARİXİMİZDİR...AZƏRBAYCANIMIZA bu keçmə-keçli yollarda dərin tarixinin formalaşmasında əziyyəti olan hər kəsdən ALLAH razı olsun. Onlarin arasında dünyasını dəyişənlər də var..ALLAH onlara da rəhmət etsin AMİN...
Fikrimdə olan bəzi şəxsiyyətləri Dostlar qeyd ediblər.Tarixdən oxuduğum AZƏRBAYCANDA ilk diplomat Xanım SARA XATUN,ədəbiyyatımızı əsərləri ilə zənginləşdirən ilk Xəmsəni yazan NİZAMİ GƏNCƏVİ;MƏHƏMMƏD FÜZULİ, XURŞİDBANU NATƏVAN, şərqdə ilk operanı yazan ÜZEYİR bəy HACIBƏYLİ və s. MAŞALLAH saymaqla tükənməz tarixi şəxsiyyətlərimiz var...

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37703.48
ETH 2586.13
USDT 1.00
SBD 4.09