Cilddən-cildə😍

in Steemit Azerbaijan☪✔2 years ago

#steemitazerbaijan -ın şəxsi heyətinə SALAM olsun... 🙋🏻‍♂️

Dəyərli Qrupun Dəyərli Üzvləri gecəniz xeyir. Necəsiz? Bizim Moşennik yenə iş başında. Həmişəki kimi öz növbəsində 😉 Deyirəm bunu yaman pis öyrədiblər.😍😍😍

IMG-20220121-WA0073.jpg

Gözlərini qıyıb oğrun-oğrun elə baxırki...Heyvanda olan çoxbilmişliyə bax...Görən də yuxuladığını sanar. Pişik ola süfrə kənarında yuxulaya? Heç ağıla batan bir şey deyil.

IMG-20220121-WA0076.jpg

Bəlkə də, çəkiliş olduğunu görüb roldan rola girir...

IMG-20220121-WA0075.jpg

Bəlkə də, iyə düşüb. Yeməyin iyinin həzzini yaşayır ... Bir şey də maraqlıdır süfrə boşdur bu nəyin dadını yaşayır. Kasıbın Bomba Xəyalları kimi... Gözlərini yumur çeşidbəçeşid nemətlərlə(pişik üçün) dolu süfrəni xəyal edir. Xəyallarına Qüvvət Qadası😂
Nəisə Dostlar hələlik bu qədər. Əziyyət çəkib oxuduğunuz üçün ALLAH Sizdən razı olsun, postlarınız bol STEEMli olsun. AMİN İNŞƏƏALLAH🤲

Sort:  
 2 years ago (edited)

Bu pişik gecə yuxuma girmişdi 😀😂🐈

 2 years ago 

Can Qardaş Can...😉

 2 years ago 

Çox fotogenik pişikdir)))

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 62903.70
ETH 3059.18
USDT 1.00
SBD 3.81