Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

I advise Azerbaijani Turks to study several great personalities of the world. The first is the greatest genius of all time, the Prophet Muhammad (pbuh). It is necessary to learn about his life, ideas, hadiths, history of prophecy and the general period.
The second is Yunus Emre, who wrote about Islam, his relationship with man, things, and God, and discussed issues such as death, birth, attachment to life, divine justice, and human love. Also, 2021 was declared the Year of Yunus Emre at the UNESCO level. and the fourth is Mohammad Amin Rasulzadeh and Mustafa Kemal Ataturk, which I consider necessary for every Azerbaijani intellectual to master as a whole and delicately. Their legacy will help us to open the doors of the modern world.

mehemmed-emin-resulzade-sozleri-28-may-bir-kere-yukselen-bayraq.jpg
Image

Mən Azərbaycan türklərinə dünyanın bir neçə böyük şəxsiyyətini öyrənməyi məsləhət bilirəm.Birincisi bütün zəmanələrin ən böyük dahisi olan Məhəmməd peyğəmbət(s.ə.s).Onun həyatını,ideyalarını ,hədislərini,peyğəmbərlik tarixini və ümumi dövrü haqqında məlumat əldə etmək lazımdır.İkinci Yunus Əmrədir ki İslam ilə əlaqədar misralarında insanın özü, əşyalarla, Allahla olan münasibətlərini mövzusunda yazmış, ölüm, doğum, həyata bağlılıq, İlahi ədalət, insan sevgisi kimi məsələləri müzakirə etmişdir.Həmçinin 2021-ci il UNESKO səviyyəsində Yunus Emre ili elan edildi.Üçüncü və dördüncü Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Mustafa Kamal Atatürkdür ki,onları bütövlükdə ,incəliklə mənimsəməyi hər bir Azərbaycan ziyalısına gərəkli hesab edirəm.Çağdaş dünyanın qapılarını necə açmaqda onların irsi yardımçımız olacaq.

mehemmed-emin-resulzade-sozleri-Azerbaycan-28-may-gunu.jpg
Image

Sort:  
 3 years ago 

Məqalə üçün təşəkkürlər. Qeyd etdiyiniz şəxslər dünyanın siyasi, hərbi , ədəbi və dini fikir tarixində çox böyük önəmə sahibdirlər.

Çox sağolun... inşallah davamı gələcək

 3 years ago 

Bəyəndim. əllərinə sağlıq. Məhəmməd Əmin kimi şəxsiyyətlər bu vətənə hər zaman lazım olduğunun ehtiyacını hər kəs hiss edir artıq.

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın ən böyük xəzinəsidir. Gözəl yazmısınız😊

 3 years ago 

Paylaşım üçün təşəkkürlər. Bu cür yazıların, məqalələrin olmasının davamlı olmağını istərdik. Davam...

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51084.46
ETH 2959.68
USDT 1.00
SBD 4.24