Steemitdə ilk günüm (başqa topluluqda paylaşılmışdı səhvən)

IMG_20210601_140906_400.jpg

Salam. Mən Gülzar Seyidova. Tarix fakultəsinin 3-cü kursunu bitirdim. Bədii kitablar oxumaği çox sevirəm. Oxuduqdan sonra blogumda həmin kitabın şərhini verərək paylaşıram yəni Bookstagramlıq edirəm. Bununla yanaşı yeni məkanlar kəşf etməyi, şəkillər çəkməyi və şirniyyatlar hazırlamağı da çox sevirəm.

kardelen.book_blog

Post başqa topluluqda paylaşılmışdı səhvən

Sort:  
 3 years ago (edited)

Gülzar xanim xoş geldiniz ugurlariviz bol olsun.

Xoş gelmisiz steemit ailesine... Uğurlar

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 54576.43
ETH 3168.78
USDT 1.00
SBD 4.16