Park gəzintisi

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Salam dostlar mən bu gün parkda gəzintiyə çıxmışdım. Hava yaxşı idi gün çıxmışdı və parkda çox adam var idi. Amma parkda bir mənzərə ilə qarşılaşdım. Düzdür mən tanımıram heç bir növünü amma bilirəm bu nədir. Təbii ki, söhbət göbələkdən gedir

20211114_162319.jpg

IMG-20211114-WA0010.jpg

İnanırsınız ki, məndən başqa çoxu bu göbələklərə baxırdı. Bəziləri deyir zəhərlidi, bəziləri deyir yox. Amma quruluşuna görə məndə öz fikrimi bildirdim. Dedim ki, zəhərli göbələyə oxşayır. Çünki üzü xal-xal idi, həmdə elə bil çürük kimi görünürdü

20211114_162344.jpg

IMG-20211114-WA0008.jpg

Həm də ən azından bu günkü park gəzintim elə-belə keçmədi. Yaxşı ki, bunları gördüm və şəkillərini çəkdim

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 43296.82
ETH 3247.16
USDT 1.00
SBD 4.73