Ömürdən keçən günlər

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Bu gün bazar günü olmasına baxmayaraq insanlar yenə harasa tələsir. Kimisi işə, kimisi gəzmək üçün bir yerlərə, kimisi dostu-tanışıyla görüşə, kimisi əzizləri evinə qonaq gedir. Amma hamı harasa tələsir. İnsanlar niyə tələsir? Axı bu tələsmələr bizlərin günündən, ayından, illərindən və hətta ömrümüzdən günümüzdən gedir

IMG-20211121-WA0011.jpg

Fərqinə varmırıq həyat çox qısadır. İnsanlar bəzən bunu anlamır. Ancaq bu tələsmələr həyatımızdakı ən əziz günlərimizi fərqinə varmadan əlimizdən alır. Bunu anlayıb günlərimizi xoş keçirsək və sevdiklərimizə yetərincə vaxt ayırsaq həyatda heç vaxt peşmançılıq hissi duymarıq. Necə deyərlər xoşbəxt yaşamaq üçün yaddan qalan xatirələr olmalıdır

IMG-20211121-WA0012.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36330.65
ETH 2562.82
USDT 1.00
SBD 4.05