Küçə ticarəti

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Bu ticarət əsasən insanların gur olduğu ərazilərdə olur. Əhalinin çox hissəsi Bakı şəhərinin yaşadığı və işlədiyini nəzərə alaraq
paytaxtın küçə və meydanlarında, bazarların ətrafında, avtobus dayanacaqlarında, metro stansiyalarının giriş-çıxışlarında, rast gəlmək mümkündür. Azərbaycanda küçə ticarəti mövsumi xarakter daşıyır. Xüsusilə də axşam və gecə saatlarında küçə ticarətinin geniş yayıldığını göstərir

IMG-20211121-WA0007.jpg

Kücə ticarəti nəinki inkişaf etməkdə olan xarici ölkələrdə, artıq Azərbaycanın bir çox yerində də görmək olur. Bəzi Avropa ölkələrində olduğu kimi küçə ticarəti şəhər mədəniyyətimizin bir hissəsini turistlərin cəlb etmək üçün istifadə olunur. Avropa ölkələrində biznesin bu növündən əlavə gəlir kimi istifadə olunursa bizdə, ailələrini dolandırmaq məcburiyyətindən bu işlə məşğul olunur

IMG-20211121-WA0009.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36904.01
ETH 2496.38
USDT 1.00
SBD 4.04