Səhər yeməyi😋

in Steemit Azerbaijan☪✔2 months ago

Salam olsun bütün Steemit topluluğunun iştirakçılarına. Mən bu gün səhər-səhər gözəl bir qəlyanaltı elədim. Dadlı qoğal və pizza😋😋

IMG-20211111-WA0031.jpg

Mən qoğalıda pizzanıda sevirəm. Səhər tezdən isti qoğal, dadlı pizza və çay. Bəh-bəh-bəh. Adətən mən səhərlər duranda süfrəmi özüm hazırlayıram

IMG-20211111-WA0025.jpg

IMG-20211111-WA0027.jpg

Bəzi vaxtlar qoğalı smit və ya ponçik əvəz edir. Ya da ki, yağ, pendir, şor və qaymaq. Amma bu sadalananların hamısı yenə də isti qoğalla çox gozəl yeyilir. Onu da deyim ki, bizim ailədə hamı bu tərzdə qəlyanaltını xoşlayır, əsasda atam. Məhz atamda gördüyüm xüsusiyyətlərdir keçib mənə

IMG-20211111-WA0030.jpg

IMG-20211111-WA0029.jpg

Əzizlərim sizlərə minnətdarlığımı bildirirəm ki, vaxt ayırıb səhifəmə diqqət yetirirsiniz. Çox sağ olun ki, mənim səhifəmi bəyənib rəy bildirirsiniz

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 36330.65
ETH 2562.82
USDT 1.00
SBD 4.05