Ağrı və gözəllik...

Ağrısız qazanlılan gözəllik ola bilməz. Cənnət ağrılarla əhatə olunmalıdır. Bəlkə də cənnət Saturndur, ağrılar da halqası...
saturn.jpg

Sort:  

men bu ağrilara bele deyerdim çetinlik

Qazanılmış manat məsələsi)

Manat maddiyə daxil olur. Burdakı gözəllik mənəvidən bəhs edir.

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.06
JST 0.043
BTC 37230.98
SBD 6.48