Big Pharma and PolitiFakes [eng/срп] Фармакомафија и ПолитиФејкери

in Deep Diveslast year

Smith-Rock-6bt2u7.jpg


There is a story behind the badly acted slap between Will Smith and Chris Rock at this year’s Academy Awards (Oscars) ceremony. A bit different from the one served to you by corporate media…


For all those who have boldly disconnected themselves from media narcotics, let us first recall what happened:

• At the Oscars ceremony, Chris Rock joked about the hair of Will Smith’s wife, who contracted an autoimmune spot baldness disease known as Alopecia areata.

• Will Smith gets up and slaps Chris Rock.

• The media go wild and start ‘raising awareness’ about the mentioned Alopecia.

• Then it turns out that Pfizer is planning to launch a cure against Alopecia.

• And lo and behold, what a coincidence: Pfizer is the sponsor of the Academy Awards ceremony!

Иза лоше одглумљеног шамара између Вила Смита и Криса Рока на додели Оскара ове године, стоји прича. Мало другачија од оне коју вам сервирају корпоративни медији…


За све оне који су се искључили са медијских наркотика, да се најпре подсетимо шта се десило:

• На додели Оскара Крис Рок нашалио се на рачун фризуре жене Вила Смита, која је добила аутоимуну болест опаданја косе у печатима познату као Alopecia areata.

• Вил Смит устаје и звекне шамар Крису Року.

• Медији подивљају и крену у ‘подизање свести’ о поменутој Алопецији.

• А онда се испостави да Фајзер планира да на тржиште избаци лек против Алопеције.

• И гле чудне случајности: Баш Фајзер је спонзор доделе Оскара!

Pfizer Oscars_2022-04-05_23-10-45.jpg


That cannot be! That would be a major scandal! We have to check that, don’t we?!

Let’s see what the ‘fact checkers’ say, they must have evidence that this is not true, right? Here is, for example, the famous ‘PolitiFact’, paid by Microsoft, Facebook, George Soros and other globalist wretches. They will certainly explain that this is not true:

“Pfizer does not have any drugs for alopecia areata that are ready for imminent release. The company has two medications — ritlecitinib and etrasimod — under development to treat the condition, but neither will be available to the public in the near future.

Pfizer does not anticipate federal regulatory approval of ritlecitinib until at least 2023, according to the company’s December 2021 presentation to investors.”


You don’t say!

So, the idiots from PolitiFake, in charge of 'conspiracy theories', in an attempt to deny it, actually confirmed it! Impressive!

No one has ever said that the drugs are already ready for the market, it was said that the campaign has started, and the campaign will take some time… say a year, after which people will have the drug at their disposal from a manufacturer that you can completely trust, right?

Па то не може бити! То би био скандал! То морамо да проверимо, зар не?!

Да видимо шта кажу ‘факт чекери’, они морају имати доказе да то није истина, је ли тако? Ево на пример, чувеног ‘ПолитиФакта’ кога плаћају Микрософт, Фејсбук, Џорџ Сорош и остали глобалистички бедници. Они ће сигурно објаснити да то није истина:

„Фајзер нема за тржиште спремне лекове за алопецију ареату. Компанија има два лека — ритлецитиниб и етрасимод — у развоју за лечење овог стања, али ниједан неће бити доступан јавности у блиској будућности.

Фајзер не очекује федерално регулаторно одобрење ритлецитиниба пре 2023. године, према презентацији компаније инвеститорима у децембру 2021.“


Ма није ваљда!

Дакле, идиоти из ПолитиФејка, задужени за ‘теорије завере’, у покушају да је негирају фактички су је потврдили! Импресивно!

Нико није никад рекао да су лекови већ спремни за тржиште, речено је да се кренуло у кампању, а за кампању је потребно неко време… рецимо годину дана, после кога ће људи имати на располагању лек произвођача коме можете у потпуности веровати, зар не?

In Safe Hands-FSZGTkk.jpg

ИЗБОР ВАКЦИНЕ против КОВИД-19 – ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ ТРЕБА ЗНАТИ

• Фајзер: 4,7 милијарди долара казни за лажне тврдње, кршење безбедности лекова и медицинске опреме, незакониту промоцију, коруптивне поступке, услуге и подмићивање.

• Модерна: Никад није направила вакцину од свог оснивања, упркос томе што је пријавила више од девет кандидата за вакцину, од којих ниједан није прошао кроз фазу 3 клиничка испитивања.

• Џонсон и Џонсон: Наведен у стотинама хиљада тужби за токсичне и/или опасне производе, укључујући лекове, шампоне, медицинску опрему и пудер за бебе контаминиран азбестом.

• АстраЗенека: суспендована од стране двадесетак европских земаља због тешких, смртоносних нежељених реакција, попут крвних угрушака.

Не брините, у сигурним сте рукама!With such ‘friends’ who still needs an enemy?Са оваквим ‘пријатељима’ коме још треба непријатељ?Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Corona Agenda is not Over [eng/срп] Корона план није завршен

Coronavirus Hoax: Final Phase [eng/срп] Коронапревара: Завршна фаза

Coronavirus Hoax: Have you forgotten it already? [eng/срп] Коронапревара: Јесте ли је већ заборавили?

The Thinking Stuff, 15th Dose – Science [eng/срп] Ствари за размишљање, 15. доза – Наука

‘Lucky’ Moderna [eng/срп] ‘Срећна’ Модерна

Freedom Convoy USA 2022: Brandon Show!

Canada Freedom Convoy 2022: 2nd tUrdeau Edition

Another Witness of a Coronavirus Hoax [eng/срп] Још један сведок коронапреваре

Freedom Convoy USA 2022: Route [eng/срп] Конвој слободе САД 2022: Траса

Canada Freedom Convoy 2022: Crackdown! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Разбијање!

Smoking Guns [eng/срп] Непобитни докази

DNA Sampling with PCR Test Confirmed [eng/срп] Потврђено узимање ДНК узорака ПЦР тестом

This Should be the News [eng/срп] Ово би требало да буду вести

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!

Canada Freedom Convoy 2022: tUrdeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Extremization [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Екстремизација

Cognition [eng/срп] Спознаја

Covering Up a Global Crime Against Humanity [eng/срп] Заташкавање глобалног злочина против човечности

Canada Freedom Convoy 2022: Trudeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Counterattack [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Контранапад

Canada Freedom Convoy 2022: Convoy Goes Viral [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Конвој постаје виралан

Canada Freedom Convoy 2022: Too Polite for Revolution? [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Превише љубазни за револуцију?

Canada Freedom Convoy 2022: Truckers vs Trudeau

Canada Freedom Convoy 2022: This is getting really BIG!

The Thinking Stuff, 14th Dose – Spike [eng/срп] Ствари за размишљање, 14. доза – Убод

Don’t Just Watch the Narrative Crumbling [eng/срп] Немојте само гледати како се сценарио распада

Keeping the Narrative [eng/срп] Одржавање сценарија

The Thinking Stuff, 13th Dose – Precedents [eng/срп] Ствари за размишљање, 13. доза – преседани

Little Bird Told me That… [eng/срп] Шапнула ми птичица како је…

Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great Inquisitor

A perfect crime against humanity [eng/срп] Савршен злочин против човечности

Organization of resistance [eng/срп] Организација отпора

Ослепљивање Србије (Serbian)

Coronavirus Hoax: From Ideology to Religion [eng/срп] Коронапревара: Од идеологије до религије

Building Back Better Great Reset [eng/срп] Изградња бољег великог ресетовања

Vaccinazism: Meanwhile in the EU Parliament… [eng/срп] Вакцинацизам: У међувремену, у ЕУ парламенту…

The Real Anthony Fauci [eng/срп] Прави Ентони Фаучи

The Thinking Stuff, 12th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 12. доза – Вакцинацизам

Agent Smith [eng/срп] Агент Смит

World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у АустралијиArchived Coronavirus Files – September 2021 (230–242)

Archived Coronavirus Files – August 2021 (213–229)

Archived Coronavirus Files – July 2021 (200–212)

Archived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpgBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26774.87
ETH 1828.19
USDT 1.00
SBD 2.23