Kenangan

in Account Booster 👍6 months ago

IMG-20211126-WA0027.jpg

IMG-20211126-WA0028.jpg

Kenangan masa kecil Aira. Tidak terasa 4 Tahun telah berlalu, sangat menggugah rasa cinta dan rasa rindu akan masa masa itu, .

Aira kecil sangat montok berisi, dan ponakan tercinta dek Irfa, sekarang telah tumbuh menjadi gadis remaja cantik,,,karap jeut mita Linto, ha ha ha

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.08
JST 0.044
BTC 29759.27
ETH 1960.83
USDT 1.00
SBD 2.63