Planet Positif: Gotong Royong Menjelang Tahun Ajaran Baru

in Account Booster 👍3 months ago

Image 2021-07-09 at 19.10.08.jpeg

Gotong royong ini dilakukan atas kesadaran sendiri yang peduli terhadap lingkungan. Menjelang tahun ajaran baru yang akan dimulai pada 12 Juli 2021 ini, maka dibutuhkan semangat baru dengan kondisi lingkungan yang nyaman.

Image 2021-07-09 at 19.10.09.jpeg

Salut atas semangat kawan-kawan dalam membersihkan lingkungan sekolah dengan penuh kesabaran, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Image 2021-07-09 at 19.10.08 (1).jpeg

Semoga kerja keras kawan-kawan @muhammadbakrie dan @bundamonteski dapat menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain.