GUNLUK RITUELLER (günlük ritüeller) - İktisat OnlinesteemCreated with Sketch.

in DLIKE3 years ago

Shared From DLIKE

 büyük eserlerin yaratıcıları nasıl çalışır?

Hepimizin merak ettiği konulardan biri olan çalışma alışkanlığına dair ilgi çekici bir eseri sizlere tanıtmak istiyorum. Büyük yazarlar nasıl çalışırdı? Bunu merak ediyor musunuz? Büyük sanatçılar eserlerini nasıl ortaya çıkardı? Daha yaratıcı olmak ister misiniz? İsterseniz neler yapmalısınız? Günlük Ritüeller kitabı sizin aradığınız cevaba odaklanıyor olabilir. Mason Currey, büyük eserler ortaya çıkaran insanları birer ikişer sayfa ile özetlemeyi başardı. Yazarlar, eserlerini ortaya koyarken nasıl çalışıyorlardı? Kimi alkole, kimi kahveye sığınmış. Kimi sigara içmekten hoşlanırmış. Kimi ise bunlardan nefret edermiş. Ortak noktaları ise çok çalışmaları olmuş. Büyük insanlar, birbirlerine benzerler. "Büyük eserlerin yaratıcıları nasıl çalışır?" diyorsanız Günlük Ritüeller kitabını okumanızı tavsiye ederim.

 

Sözlüğü doldururken faydalandığım kitaplardan biriydi. Yazmanın ne kadar önemli bir eylem olduğunu tekrar hatırladım. Eğer yazmasaydım unutacaktım. Sizi de bol bol yazmaya davet ediyorum. İyi veya kötü diye aldırış etmeden bol bol yazın. 

 

Kaynak : Günlük Ritüeller Kitabı

Kaynak: İktisat SözlüğüShared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 27249.69
ETH 1907.21
USDT 1.00
SBD 2.25