"Mulan" Ekibi Aksiyon Sahnelerini Anlatıyor! - Haberler - Beyazperde.comsteemCreated with Sketch.

in DLIKE4 years ago

Shared From Dlike

Bilmediğim bir karakterin daha hikayesi çekiliyor, muhtemelen benim yurtlarda okuduğum dönemlerde de ülkemizde çizgi filmi varmış bu karakterin.

Bizdeki kara fatma hikayesi gibi erkek kılığına girip savaşa giden bir kızın hikayesini anlatıyor. Çekimler falan kaliteli görünüyor. Dİsney tarafından çekiliyor. Oyunculuk da güzel görnüüyor. 


Shared On DLIKE

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 67416.66
ETH 3475.48
USDT 1.00
SBD 2.67