Mystic moonlight in the evening hours

in CCS10 months ago

🇬🇧 Mystical moonlight in the evening hours. Mysteriously close enough to touch.
I wish he whispers to me with the words: "Just wait a moment. I send you the spring, so that you humans can smile again in the evening and look up to me. I have been alone for so long. Up here in heaven it is very lonely."
Moon we think of you. Soon you will no longer be alone.

170220221.jpg

170220222.jpg

🇹🇷 Akşam saatlerinde mistik ay ışığı
Akşam saatlerinde mistik ay ışığı. Dokunabilecek kadar gizemli bir şekilde yakın.
Keşke bana şu sözlerle fısıldasa: "Bir dakika bekle. Size baharı gönderiyorum, böylece siz insanlar akşamları tekrar gülümseyesiniz ve bana bakabilesiniz. Çok uzun zamandır yalnızım. Burada cennette. çok yalnızdır."
Ay seni düşünüyoruz. Yakında artık yalnız olmayacaksın.

170220223.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17363.62
ETH 1301.86
USDT 1.00
SBD 2.17