İstanbul..

in StockPhotos2 years ago

Her hali bambaşka belki de dünya da eşi benzeri olmayan tek şehir. Bence dünyanın başkenti olabilecek kadar mukaddes ve güzel,bu güzelim şehir gece uçaktan görünümüyle de büyülüyor
F18EEA14-70E9-494B-843F-5DBD7516A3E3.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26125.03
ETH 1582.78
USDT 1.00
SBD 2.19