Sort:  
 3 months ago 

Bukan, sebagai kader tetap mengucapkan Selamat HUT ke 57 Partai Golkar

Ya ya pak.
Saya pun mengucapakan Selamat HUT ke 57 partai golkar, semoga berjaya selalu di hari rakyat indonesia. Amin

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.043
BTC 37842.82
ETH 2572.96
USDT 1.00
SBD 4.19