Sort:  
 last year 

Anda juga hebat brother

 last year 

Sama masih anak bawang pak CR.
Saya masih belum seberapa.
🤭🤭🤭

 last year 

Butoi tgk @amrykstr tulisan hanya seberapa baris ..
Mana ka ucong langet rokeuh ha ha ha

 last year 

Jelas nyan pak Pioner @harferri

 last year 

Bereh singoh ngopi di filo bro @amryksr

 last year 

Siap menerima perintah menyoe di traktir pak Pioner

 last year 

neu pakat lon beh

 last year 

Siap.
Neulangkah laju bak posko kamoe di filosofi kopi geudong.

 last year 

Jangan terlalu merendahkan diri masbro..🤗

 last year 

Hehhehehhe

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27247.24
ETH 1908.50
USDT 1.00
SBD 2.25