Sort:  

Dan maar upvote kopen zodat we later meer kunnen kopen.

Idd, wanneer crypto zo'n dip maakt kan je het beste bijkopen. Helaas is ook mijn geld alweer op XD

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42060.49
ETH 3136.70
USDT 1.00
SBD 4.67