For TASTY TUESDAY by @qurator: My homemade meat dumplings or Pelmeni / en/ua

in Quratorlast year

DSC00880.JPG

Hi folks! The weekend is coming. In between work, from time to time I think about something no less pleasant, for example, what delicious to cook.Привіт, друзі. Скоро вихідні. У перервах між роботою я час від часу думаю про щось не менш приємне, наприклад що смачненького приготувати.
Frankly speaking, I love good food, and I also really like to talk about food. Some ideas just must mature, and we still have enough time for it.Я взагалі люблю смачно поїсти, і поговорити про їжу теж дуже люблю. Деякі ідеї потребують часу, щоб визріти, а отже час ще є.
How about the idea of homemade meat dumplings? From semifinished product, they are prepared very quickly and easily, they are delicious and nutritious, and they can be eaten with different sauces. And fried dumplings are a delicacy of my student youth! ..Як Вам ідея щодо домашніх пельменів? Із напівфабрикатів вони готуються дуже швидко і просто, вони смачні і поживні, і їх можна їсти з різними соусами. А смажені пельмені - це делікатес моєї студентської юності!..

t1mgms.jpg

DSC01140.JPG

As you can see, I am a big fan of meat dumplings. But I never eat it store-bought. When I was I child, my mother and grandmother prepared pelmeni at home, it was much cheaper as well. Then I grew up and helped them in the kitchen. And now, if I want dumplings, I do it with my hands. Як ви зрозуміли, я дуже їх люблю. Але ніколи не купую. В дитинстві їх готувала моя мама і бабуся, потім я підросла і допомагала їм на кухні. А зараз, якщо хочеться пельменів, я готую їх сама.
Traditionally, pelmeni are small, the dough is thin and a lot of minced meat. To do a lot of them (otherwise what's the point of starting it all?), you need skill. Or special equipment. Традиційно пельмені маленькі, тісто тонке і багато фаршу. Щоб їх багато зробити (інакше який зміст все це починати?), потрібна вправність. Або спеціальне обладнання.

image credit

In Soviet times, the following device was quite popular, and it is still sold. Once, we also had it, and it was in my husband's family as well. But neither we nor they used it. The result was too bad compared to what our skilled fingers can do. У радянські часи був популярний такий ось девайс, він і досі продається. У нас він колись теж був, і в сім'ї мого чоловіка був. Але ні у нас, ні у них він не прижився. Результат був доволі убогим, порівнюючи з тим, що можуть зробити наші вправні пальці :)
I guess I got lucky with my husband, thanks to my his grandmother who grew up in Siberia, he knows how to make dumplings, and once in a while we arrange a dumpling day. Especially when the weather is bad, or just there's no desire to go out. Мені пощастило з чоловіком. Дякуючи його бабусі, він уміє ліпити пельмені, тож ми час від часу влаштовуємо пельменний вихідний. Особливо коли погана погода, або просто є час, але нікуди не хочеться виходити.

t1mgms.jpg

DSC00881.JPG

The advantage of homemade food is that it is a space to experiment with the recipe to adjust it to your taste and preferences. Перевага домашньої їжі в тому, що це простір для експериментів з рецептом, щоб підлаштувати його під свій смак.
We never buy readymade minced meat. Also, I do not add egg. The dough should be as thin as possible, but it still depends on whether I cook them fresh or freeze and cook later. It also turned out that the dough will be much more elastic if you add a little "unusual" to the usual flour. Ми ніколи не купуємо готовий фарш. У фарш я не додаю яйце. Тісто повинно бути якомога тоншим, але ще залежить від того, буду я варити їх свіжими чи заморожувати і варити пізніше. Також виявилось, що тісто буде набагато еластичнішим, якщо до звичайної муки додати трохи "незвичайної" ;)
You can also experiment with fat and grinding. We grind the meat roughly and do not beat, then it is more juicy and crumbly. In my childhood we had only salt and pepper as spices for meat, now the choice of spices is such that it is possible to choose anything depending on your taste and mood. Із жирністю та помолом теж можна експериментувати. Ми мелемо фарш грубо і не відбиваєм, тоді він більш соковитий і розсипчастий. Раніше із спецій у нас дома були тільки сіль і перець, зараз вибір спецій такий, що можна вибрати будь що залежно від настрою :)
What to eat dumplings with? З чим же їсти пельмені?
when I was a child, I ate dumplings just with melted butter. Then I realized that I love them the way my dad eats - with spicy mustard. Yes, to the tears. In university campus, I learned that most of people add pepper and vinegar. The word sauce was not popular in Soviet period. В дитинстві ми їли пельмені просто з маслом. Потім я зрозуміла, що люблю їх так, як їсть мій тато - з гострою гірчицею. Так, щоб аж до сліз. В студентському містечку я дізналась, що більшість їх їсть із перцем і оцтом. Слово соус не було популярним в радянські часи.
About a year ago I discovered them with soy sauce and this seasoning is my fave now. Sometimes I add sweet and sour sauce. Зараз більш за все я люблю їх із соєвим соусом. Інколи з кисло-солодким соусом.

Doodle_Dividers_19small.png

That's all folks! I hope my post was inspiring and you will have tasty weekend. Because I feel like I do!

Ось і все :) Сподіваюсь цей пост був хоч трохи надихаючим, і у Вас будуть смачні вихідні. У мене - так!

Captured with Pentax K-5 and Pentax DA 55-300. All photos used in my posts are taken and owned by myself. If you wish to use any of my images please contact me @zirochka.swirlspng22.png

This post is my entry to Tasty Tuesday by @qurator.

Cheers,