Sort:  

ken neupeuget beuget bacut,, kekuatan kana, dan saban saban kana,,