Sort:  

Metin2 Lycan

Metin 2 oyunu ilk kurulduğunda 4 adet karaktere sahipti. Şaman, Sura, Ninja ve Savaşçı. Her ne kadar oyuncular savaşçı karakterinin üzerine haddinden fazla düşmüş olsa da diğer karakterleri de kullanan kişiler bir hayli fazla sayıda idi. Oyunculardan bazıları kimsenin kullanmadığı Şaman karakteri ile adeta diğer oyunculara oyunu dar ediyordu. Bu oyunda resmen her oyuncuya uygun karakterler mevcuttu. Daha sonra Metin 2 oyunu kurucuları bir karakter daha getirme kararı aldı. Bu karakter hem de diğer karakterlerden çok farklı olacaktır. Şaman, Ninja, Sura ve Savaşçı karakterleri bir insan iken Lycan adında Kurt Adam olan bir karakter gelecekti. En başta oyuncular bu karakterin gelmemesini istedi. Bunun en büyük sebebi ise bu karakter geldikten sonra oyunun baştan aşağıya değişeceği korkusuydu. Aynen öyle de oldu. Ama tam tersi bir şekilde. Oyuna gelen yeni zırhlar ve yeni silahlar Lycan karakterini kullananlar tarafından alınmaya başladı.

Bir anda büyük bir ilgi görmeye başlayan Lycan karakterinin en başta farklı bir haritada başlaması oyuncuların kendilerini farklı hissetmesine sebep olsa da yine aynı yere döneceklerini bilerek oynadılar.

Metin2 Lycan

Metin 2 oyunu ilk kurulduğunda 4 adet karaktere sahipti. Şaman, Sura, Ninja ve Savaşçı. Her ne kadar oyuncular savaşçı karakterinin üzerine haddinden fazla düşmüş olsa da diğer karakterleri de kullanan kişiler bir hayli fazla sayıda idi. Oyunculardan bazıları kimsenin kullanmadığı Şaman karakteri ile adeta diğer oyunculara oyunu dar ediyordu. Bu oyunda resmen her oyuncuya uygun karakterler mevcuttu. Daha sonra Metin 2 oyunu kurucuları bir karakter daha getirme kararı aldı. Bu karakter hem de diğer karakterlerden çok farklı olacaktır. Şaman, Ninja, Sura ve Savaşçı karakterleri bir insan iken Lycan adında Kurt Adam olan bir karakter gelecekti. En başta oyuncular bu karakterin gelmemesini istedi. Bunun en büyük sebebi ise bu karakter geldikten sonra oyunun baştan aşağıya değişeceği korkusuydu. Aynen öyle de oldu. Ama tam tersi bir şekilde. Oyuna gelen yeni zırhlar ve yeni silahlar Lycan karakterini kullananlar tarafından alınmaya başladı.

Bir anda büyük bir ilgi görmeye başlayan Lycan karakterinin en başta farklı bir haritada başlaması oyuncuların kendilerini farklı hissetmesine sebep olsa da yine aynı yere döneceklerini bilerek oynadılar.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29373.58
ETH 1989.18
USDT 1.00
SBD 2.44