tuğba özerk

in #hede-io6 years ago

birkaç güzel şarkı yapabilmiş türk pop müzik şarkıcısıdır. 1980 izmir doğumludur.
slow müzik olarak söylediği gidesim geldi şarkısı gerçekten güzeldir.

kendisini sevme sebebime gelince kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan rauf denktaş'a aşkın tam vakti adlı şarkısına çektiği klipte yer vermesidir.
2:30'dan itibaren:


honore de balzac
vadideki zambak
bi çok uzun bir hikaye
kaldır başını bak

diye özetlenebilecek faciayı bu giriden uzak tutmak gerekir. ~swh~


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about tuğba özerk.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51585.81
ETH 2934.82
USDT 1.00
SBD 4.18