türkiye'de metal müzik

in #hede-io6 years ago

12 yı önce en güzel örneğiyle tanışıp o zamandan beridir dinlediğim müzik türüdür.

(Trollech'e ara verelim.)

türkiye'de aslında çok fazla örneği vardır, pek bilinmese de çok güzel işler çıkartmış olan bir çok grup vardır.
günümüzde folk rock ile metal'i birleştiren yaşru efsane gruptur, bunun yanı sıra yabgu da güzeldir.

20 yıl önce pagan grubunun çıkardığı heathen upheaval demosu bu konudaki en başarılılardandır.

pagan'ın 2007 yılında yayınladığı Oz: In Transcendence albümünde yer alan kök tengri türkiye'de metal müzik'in zirvesi olarak adlandırılabilir.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about türkiye'de metal müzik.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51252.09
ETH 2912.23
USDT 1.00
SBD 4.19