pet şişe

in #hede-io6 years ago

hindistan'da atık olanları çok güzel geri dönüşüme tabi tutuluyor. asfalt yapımında kullanılıyor atık pet şişeler ve geçen sene 34 bin km'den fazla yol bu geri dönüştürülmüş materyal ile birlikte asfaltlanmıştır.

nasıl yapılıyor?
su ve kola şişeleri ayrıştırılıyor, temizleniyor, kuruması bekleniyor ardından küçük parçalara bölünüyor. ardından %10 oranındaki bitumen (asfalt) ile karıştırılıp 170 santigrat derecede eritilerek çakıl taşları ile harmanlanıyor. geri kalan işlem alfaltmala ile aynı.

bu sayede hem çevre kirliliği önleniyor, hem karayolları daha ucuza mal ediliyor, hem de yeni iş alanları yaratılıyor.

haber: https://gulfnews.com/news/asia/india/watch-building-roads-from-plastic-waste-in-india-1.2122745

keşke türkiye'de de uygulansa bu yöntem...


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about pet şişe.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51574.90
ETH 2986.19
USDT 1.00
SBD 4.25