mevzular

in #hede-io6 years ago

oğuzhan uğur tarafından youtube üzerinden yayınlanan günlük politika üzerine yayın yaptığı bir programdır.
şu sıralar erken seçim özel serisi yapmaktadır. bu seride ilk programda şeriat dede (hede: temel karamollaoğlu) vardı. 23 saatte 1 milyon'dan fazla izlendi:

ikinci programda ise meral akşener var. 22 dakika önce yayınlandı:

seçim öncesi adaları daha iyi tanımak için izlemenin şart olduğunu düşünüyorum.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about mevzular.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61858.30
ETH 3415.15
USDT 1.00
SBD 4.90