ivan divandagor

in #hede-io6 years ago

ivan divandelen'in anne tarafından kuzeni olup x kuşağı'nın yakından tanıdığı rus asıllı paralimpik boccia oyuncusudur.

hakkında internet ortamında fazla bilgi olmamasının sebebi x kuşağı'nın kendi içinde yapmış olduğu pakt'tır. bu pakt dilden dile yayılmıştır.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about ivan divandagor.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51068.05
ETH 2944.67
USDT 1.00
SBD 4.25