füreya koral

in #hede-io6 years ago

az önce google'ın doodle yapması ile öğrendiğimiz ülkemizin ilk profesyonel kadın seramik sanatçısıdır. 108 yıl önce bugün doğmuştur.

hakkında derlemelerin bulunduğu birkaç makale:
https://listelist.com/fureyya-koral-kimdir/
https://onedio.com/haber/turkiye-nin-ilk-kadin-seramik-sanatcisi-fureya-koral-ile-tanisin-803014


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about füreya koral.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51574.90
ETH 2986.19
USDT 1.00
SBD 4.25