ensar vakfı

in #hede-io6 years ago

çocuk tecavüzcülerine kol kanat geren mevcut siyasal iktidarın desteklediği dinci vakıftır.

çocuklarınızı bu vakıftan uzak tutunuz.

çocuklarınızı güvenle emanet edebileceğiniz alternatif arıyorsanız; zamanında fetoşgillerin devlete zarar vereceğini söylediği için lince ve çeşitli iftiralara uğrayan türkan saylan'ın kurucularından olduğu çağdaş yaşamı destekleme derneği'ne yönelebilirsiniz.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about ensar vakfı.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61902.42
ETH 3415.37
USDT 1.00
SBD 4.92