boykot edilen firmalar

in #hede-io6 years ago

israil boykotu goygoyunu bir kenara bırakırsak yazarların boykot ettiği firmalar listesidir. sebepleriyle listelenirse güzel olur.

pınar: referandum sonrası holding başkanının yaptığı hadsiz yorum.
bağdat baharat: işe alım sürecinde bir endüstri mühendisi'ne yaptıkları terbiyesizlik.
turkcell: çocuk tecavüzcüsü ensar vakfı'na sponsor olmaları.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about boykot edilen firmalar.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51252.09
ETH 2912.23
USDT 1.00
SBD 4.19