ben

in #hede-io6 years ago

kazım koyuncu'nun 2001 yılında çıkardığı viya albümünün en güzel parçalarındandır. sözleri şu şekildedir:

Baba ben yıkıcıyım ama
Kendini bilmez değilim
Yaşamak istiyorum sadece
Kendi savaşlarım uğrunda
Ben sadece ben sadece ben sadece
Ben olmak istiyorum
Işık hızıyla geçen zamanı
Yaşamak belki de çok zor
Korkuyorum ben geçmişten
Korkuyorum gelecekten

şuradan dinlenebilir:

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.14
JST 0.040
BTC 62029.85
ETH 3422.05
USDT 1.00
SBD 5.03