alan turing

in #hede-io6 years ago

bilgisayarı icat etmemiş kişidir.
eğer mekanik tasarımlı makineler bilgisayar kabul edilecekse; 18. yüzyıl'da yaşamış charles babbage'ın makinesi ilk bilgisayar olarak kabul edilir.

alan turing'in bulduğu turing tamlığı (turing complete) ilkesidir. turing tamlığına sahip olmayan cihazlar çalışmazlar.

alman'ların enigma cihazının kırılmasında turing'in yaptığı cihaz önemlidir, ancak tek başına kırmıştır denilemez. enigma cihazı'nın kriptanaliz'ini yapan ve ingilizlere teslim eden polonyalılardı. turing'in makinesi olmadan önce de alman'ların mesajları kağıt/kalem ile kırılabiliyordu, ancak savaş durumunda almanların gönderdiği mesajların gizlilik derecesi, operasyonel kullanımı 24 saatten daha kısa süreli olduğu için ingilizlerin 25. saatte bu mesajları kırması hiçbir anlam ifade etmiyordu.

alan turing'in enigma cihazlarını kullanarak geliştirdiği makine bu kırma sürecini otomatize etmiş ve süreyi kısaltmıştır. tasarladığı makinenin çalışabilmesi için sağlaması gereken özelliklere de turing complete diyoruz.

bu arada enigma'yı polonyalıların da kırabilmesini sağlayan başka şeyler vardır; almanlardan ele geçirdikleri 1 aylık anahtar kitabı, cihazın ön panelinde bulunan 1'e 1 harf eşleşmesi yapan soketlerin tamamının kullanılmaması, alman tarafındaki bir operatörün her gün anahtar olarak sevgilisinin adını kullanması.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about alan turing.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 61858.30
ETH 3415.15
USDT 1.00
SBD 4.90