mevzular

in hede-io •  last year 

Oguzhan Uğur tarafından yayınlanan mevzuların her bölümü çok özel konular içerir ve adam bana göre her seferinde sonuna kadar haklıdır. Bilinçlendirme amacı taşır. Takip edip, sürekli izlenmesini şiddetle tavsiye ederim.


Posted on Hede.io - Knowledge Sharing Dictionary
Read this entry or all entries about mevzular.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
Loading...