perseid göktaşı yağmuru

in #hede-io6 years ago (edited)

her yıl 12-13 ağustos tarihlerinde en üst düzeye çıkan göktaşı yağmuru. meteorlar atmosfere gökyüzünde perseus takımyıldızı'nın bulunduğu yer merkez olacak şekilde giriş yaptığı için bu isimle anılıyor. yön olarak kuzeydoğuya denk gelmekte.

saatte 100 kadar göktaşı görülebileceği gibi sayılar telaffuz edilse de, bu ışık kirliliğinden hiç etkilenmeyen yerler için sanıyorum. istanbul'daysam zaten görebilme umudum pek olmuyordu. bulunduğum ilçede de sokak lambaları eskiye göre gökyüzünü daha fazla aydınlatır durumda. kendi rekorum, geçmiş yıllarda sahilde arkadan gelen ışığa rağmen 2 saatte saydığım 20 civarı yıldız kaymasıydı.

bu gece şimdilik 3-4 tane görebildim. an itibarıyla olay yerinden bildirir gibi yazdığım için biraz dağınık ve de geç kalmış bir entry oldu. en iyisi gidip biraz daha gözlemleyeyim.


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about perseid göktaşı yağmuru.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 64647.65
ETH 3473.91
USDT 1.00
SBD 2.50